Informujte sa na čísle

048/416 19 38

Automatické umývacie linky Banská Bystrica - Trendex spol. s r.o.

Automatické umývacie linky v Banskej Bystrici,

Výroba, servis a predaj automatických umývacích liniek a ručných umývacích zariadení pre osobné a užitkové motorové vozidlá, predaj, montáž, servis umývacích liniek pre nákladné vozidlá a dodávka, montáž a servis umývacích liniek pre umývanie vlakov.

Firma Trendex spol. s r.o vznikla v roku 1993 so zameraním na projektovanie, výrobu, servis a predaj vlastných automatických umývacích liniek a ručných umývacích zariadení pre osobné a užítkové motorové vozidlá. Svoju činnosť rozšírila aj na dodávky a servis automatických umývacích liniek pre nákladné vozidlá a najnovšie aj na umývanie vlakov.

NOVINKA: umývacie linky pre umývanie vlakov

Dodávka umývacích zariadení je realizovaná vrátane ich montáže, zaškolenia obsluhy, záručného a pozáručného servisu, vrátane prislúchajúcej autokozmetiky.

Čističky odpadových vôd

Podľa požiadavky odberateľa firma Trendex zabezpečuje aj dodávku čističiek odpadových vôd (ďalej len ČOV) a ďalších technologických zariadení potrebných pre prevádzku autoumyvárok.

Firma sídli vo vlastnej budove, kde sú umiestnené aj všetky administratívne, výrobné a skladové priestory. Najväčšia pozornosť firmy pri výrobe umývacích zariadení je venovaná kvalite výroby, antikoróznej ochrane, jednoduchej obsluhy, dokonalého automatického umývania a dizajnového riešenia. Zariadenia sú osadené kvalitnými elektronickými a pneumatickými prvkami od renomovaných európskych a svetových firiem, čo zaručuje dostatočnú kvalitu výrobkov. Na základe uvedených skutočností firma Trendex získala certifikát na výrobu umývacích liniek Trend 2700, oprávnenie na vykonávanie servisných prác autoumyvárok vrátene ich montáže a oprávnenie na obchodnú činnosť predmetných zariadení, doplnkov a autokozmetiky.